Okná Schüco

AWS 70.HI - Hliníkové okná Schüco

aws-70-hi

Vysokokvalitný okenný systém s rozsiahlymi možnosťami riešenia.

 • Zlepšená tepelná izolácia pri stavebnej hĺbke 70 mm
 • Uf-hodnoty 1,6 W/m2K (pohľadová šírka 117 mm)
 • Voliteľné ako plošne lícované krídlo, von otváravé krídlo alebo kľukou ovládané otváravo-sklopné krídlo ako riešenie pre ťažké, veľké elementy
 • Široký profilový sortiment vrátane dizajnových systémov Schüco AWS 70 ST.HI a Schüco AWS 70 RL.HI
 • Kompatibilný s programom dvier Schüco

V spojení so skrytými kovaniami Schüco AvanTec a Schüco TipTronic zodpovedá Schüco AWS 70.HI najvyšším požiadavkám aj čo sa týka stvárnenia a komfortu.

AWS 75 BS.HI - Hliníkové okná Schüco

aws-75-bs-hi
 • Veľmi dobrá tepelná izolácia pri stavebnej hĺbke 75 mm
 • Uf-hodnoty 1,8 W/m2K (pohľadová šírka 89 mm)
 • Žiadne viditeľné zasklievacie lišty
 • Veľmi úzke pohľadové šírky od 67 mm
 • Rozšírená izolačná zóna s penovým izolátorom
 • Optimálizované stredové tesnenie pri koextrúzii
 • Široký sortiment so stľpikovými profilmi do pohľadovej šírky 44 mm, štulpovými krídlami a krídlovou priečkou

V spojení so skrytými kovaniami Schüco AvanTec a Schüco TipTronic zodpovedá Schüco AWS 75 BS.HI najvyšším požiadavkám aj čo sa týka stvárnenia a komfortu.

AWS 75.SI - Hliníkové okná Schüco

aws-75-si

Hliníkový okenný systém Schüco AWS 75.SI spája excelentnú tepelnú izoláciu plastových a drevených okien s jedinečnými výhodami hliníka ako materiálu: dlhá životnosť a robustnosť, subtílne pohľadové šírky a rôznorodý dizajn - realizovateľné vo veľkých transparetných formátoch. So stavenou hĺbkou len 75 mm je okenný systém mnohostranne použiteľný a dá sa perfektne kombinovať s dverným programom Schüco.

 • Vynikajúca tepelná izolácia pri stavebnej hĺbke 75 mm:
 • Uf-hodnoty od 0,9 do 1,6 W/m2K
 • Rozšírená izolačná zóna s penovými izolátormi
 • Optimálne stredové tesnenie v koextrúzii
 • Moderný princíp tepelnej izolácie v drážkach zasklenia
 • Rozsiahly sortiment profilov vrátane dizajnového systému Schüco AWS 75RL.SI
 • Kompatibilné s dverným programom Schüco ADS

V spojení so skrytým kovaním Schüco AvanTec a Schüco TipTronic zodpovedá Schüco AWS 75.SI najvyšším požiadavkám aj čo sa týka stvárnenia a komfortu.

AWS 90.SI+ - Hliníkové okná Schüco

aws-90-si-plus

Nové hliníkové okná Schüco AWS 90.SI+ spájajú výhody hliníka ako materiálu a na budúcnosť orientovanú tepelno-izolačnú schopnosť, pričom vytvárajú trvalo zaujímavú architektúru. Pritom okná Schüco AWS 90.SI+ nespĺňajú len náročné požiadavky najvyššej tepelno-izolačnej schopnosti, akú doposiaľ dosahovali len plastové a drevené okná. Tieto vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti pri použití stavebnicového systému AWS sa dosiahli za súčasného splnenia najvyšších architektonických požiadaviek z hľadiska dizajnu a možností stvárnenia pri iba 90 mm stavebnej hĺbke.

V kombinácii so skrytým kovaním Schüco AvanTec možno vyhotoviť priehľadné formáty s hmotnosťou do 160 kg, v kombinácii so Schüco TipTronic možno v budovách odkryť ďalší energetický potenciál.

 • Najvyššia tepelno-izolačná schopnosť pri stavebnej hĺbke 90 mm
 • Hodnota koeficientu Uf = 1,0 W/m2K (Pohľadová šírka 117 mm)
 • Uw = 0,8 W/m2K (pri Ug = 0,6 W/m2K a plastové dištančné rámiky)
 • Koextrudované stredové tesnenie so zástavkami
 • Optimalizovaná izolačná zóna s penovými izolačnými mostíkmi
 • Široký sortiment profilov pre rozmanité varianty riešení
 • Kompatibilné so sériou dverí ADS 90 PL.SI

Úroveň pasívnych domov: nový tepelno-izolačný štandard pre hliníkové okná.